Arcor нэрс гүзээлзгэнэ жимсний чанамал

Савлагаа - 454гр, 12ш

Arcor тоор жимсний компот

Савлагаа - 820гр, 12ш

Campagnola жимсний гүзээлзгэнтэй чанамал

Савлагаа - 450гр, 12ш

Chococream шоколадны крем

Савлагаа - 200гр, 16ш

Chococream шоколадны крем

Савлагаа - 300гр, 12ш

Chococream шоколадны крем

Савлагаа - 400гр, 12ш

Chocotella Dark шоколадны крем

Савлагаа - 330гр, 12ш

Chocotella Duo шоколадны крем

Савлагаа - 330гр, 12ш

Бела Слада варёная сгущенка

Савлагаа - 450гр, 12ш

Бела Слада варёная сгущенка

Савлагаа - 900гр, 6ш

Бела Слада мягкая карамель

Савлагаа - 400гр, 12ш

Бела Слада мягкая карамель

Савлагаа - 900гр, 6ш

Белгородское какаотой өтгөрүүлсэн сүү

Савлагаа - 370гр, 45ш/15

Белгородское кофетой өтгөрүүлсэн сүү

Савлагаа - 370гр, 45ш/15

Любодарово алим, гүзээлзгэнэ жимсний чанамал

Савлагаа - 450гр, 12ш

Любодарово алим гүзээлзгэнэ жимсний чанамал

Савлагаа - 1000гр, 6ш

Любодарово алим жимсний чанамал

Савлагаа - 450гр, 12ш

Любодарово алим жимсний чанамал

Савлагаа - 1000гр, 6ш

Любодарово алим чангаанз жимсний чанамал

Савлагаа - 450гр, 12ш

Любодарово алим чангаанз жимсний чанамал

Савлагаа - 1000гр, 6ш

Славянка өтгөрүүлсэн сүү

Савлагаа - 270гр, 24ш

Славянка өтгөрүүлсэн сүү, Савлагаа

Савлагаа - 350гр, 12ш

Славянка өтгөрүүлсэн сүү, Савлагаа

Савлагаа - 370гр, 45ш/15

Славянка өтгөрүүлсэн сүү

Савлагаа - 500гр, 12ш