Хонины мах

Хонины бүтэн цул

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины гуяны цул /Булчингүй

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины татсан мах

Машиндсан

Хонины хавирган толгой

Хөлдүү

Хонины ороомог

Хөлдүү

Хонины сүүл

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины нурууны котлет

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины хөрөөдсөн хавирга

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины чөмөтэй стейк

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины ястай гуя

Хөлдүү гэсгээж бэлтгэсэн

Хонины гуяны стейк

Хөлдүү

Хонины гулууз

Хөлдүү

Үхрийн мах

Үхрийн ястай мах

Хөлдүү

Үхрийн цул мах

Хөлдүү

Үхрийн гуяны цул

Хөлдүү

Үхрийн сээрний цул мах

Хөлдүү

Үхрийн гол мах

Хөлдүү

Үхрийн нурууны румстейк

Хөлдүү

Үхрийн серлон

Хөлдүү

Үхрийн татсан мах

Машиндсан

Үхрийн нурууны ястай мах

Хөлдүү

Үхрийн хөрөөдсөн хавирга

Зүсч хөрөөдсөн

Үхрийн гуяны цул, хэрчсэн булгуги

Хөлдүү

Үхрийн ястай гуя

Хөлдүү

Үхрийн тойг

Хөлдүү

Ямааны мах

Ямааны цул мах

Хөлдүү

Ямааны гулууз

Хөлдүү