BATA дэлгүүрүүд

BATA салбар - 1

Хаяг: Улаанбаатар их дэлгүүрийн 5-р давхарт
Утас: +976 - 75754488 (411)

BATA салбар - 2

Хаяг: MaxMall их дэлгүүрийн 2-р давхарт
Утас: +976 - 75754488 (412)

BATA салбар - 3

Хаяг: Улсын их дэлгүүрийн 3-р давхарт
Утас: +976 - 75754488 (413)

BATA салбар - 4

Хаяг: Sky их дэлгүүрийн 2-р давхарт
Утас: +976 - 75754488 (414)